Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
24 godziny słońca

FRONIUS TO 24 GODZINY SŁOŃCA

MY TO 24 GODZINY SŁOŃCA

Od lat 40-tych mamy do czynienia z energią – my, czyli austriacka firma rodzinna Fronius.

Od roku 1992 zajmujemy się energią słoneczną.Napędza nas wizja świata zasilanego w 100% z odnawialnych źródeł energii. Ta wizja to „24 godziny słońca”.Projektujemy produkty i rozwiązania zapewniające wydajne wytwarzanie, dystrybucję i magazynowanie energii słonecznej. Każdego dnia. Od ponad 25 lat.Czyni nas to pionierami energetycznej transformacji.

Naszym celem jest świat zasilany w 100% z odnawialnych źródeł energii. Ten cel możemy jednak osiągnąć tylko pod warunkiem, że będziemy pracować razem.Join the force. 

Dlaczego energia odnawialna?

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Aby zostawić naszym dzieciom świat, w którym warto żyć, potrzebujemy rozwiązań energetycznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

WZROST

W procesie energetycznej transformacji energia ze źródeł odnawialnych stanie się najkorzystniejszą formą energii, co przyczyni się do powstania wielu miejsc pracy na całym świecie.

NIEZALEŻNOŚĆ

Dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii mamy szansę uniezależnić się od paliw kopalnych i scentralizowanych dostaw energii.

Świat energii przyszłości

Aby możliwy był świat bez paliw kopalnych, zużycie energii w gospodarstwie domowym – elektryczność, ciepło i mobilność – musi być pokrywane wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Jest to pozytywne nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale też portfela. 

Aby wizja 24 godzin słońca stała się rzeczywistością, stosowanie odnawialnych źródeł energii w sektorze komercyjnym musi się opłacać pod względem ekonomicznym. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią i magazynowaniu nadwyżek jest to możliwe już dziś. Znaczącą rolę odgrywa w tym także „zielona mobilność”.

Zaopatrywanie w energię ze źródeł odnawialnych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju można ułatwić, korzystając z zasilania sąsiedzkiego i magazynowania w sieci. Gminy odgrywają tu znaczącą rolę. 

Wytwarzanie „zielonego wodoru” z energii fotowoltaicznej jest kluczem do alternatywnych rozwiązań w dziedzinie mobilności i możliwości sezonowego magazynowania energii. Fronius Solhub odgrywa tutaj ważną rolę jako zdecentralizowany system tankowania H2.

Dzięki odpowiednim „zielonym” technologiom można zagwarantować niezawodne dostawy energii elektrycznej bez konieczności sięgania po paliwa kopalne — także w tych obszarach lub okolicach, w których zasilanie z sieci elektrycznej jest niestabilne.

Power-To-Gas-To-Power opisuje lokalne wytwarzanie, długoterminowe magazynowanie i wykorzystanie wodoru pozyskanego dzięki energii fotowoltaicznej.

Duża ilość energii słonecznej jest dostarczana do sieci energetycznej przez elektrownie

Elektrownie wiatrowe umożliwiają wprowadzanie do sieci dużą ilość energii pozyskanej właśnie z wiatru – zwiększa to udział energii ze źródeł odnawialnych w sieciach.

Duża ilość zielonej energii jest doprowadzana do sieci przez elektrownie wodne – zwiększa to udział odnawialnych źródeł energii w naszych sieciach.

W „zielonych” miastach duży nacisk kładzie się na energię ze źródeł odnawialnych i zrównoważony rozwój.