De huidige pagina bestaat niet in de doeltaal.

Wilt u de taal wijzigen en naar de startpagina gaan of wilt u op de huidige pagina blijven?

Verander de taal
24 uur zon

FRONIUS IS 24 UUR ZON

WIJ ZIJN 24 UUR ZON

Wij, het Oostenrijkse familiebedrijf Fronius, houden ons al sinds de jaren 40 met energie en sinds 1992 met zonne-energie bezig.Een wereld met 100% duurzame energie is waarvoor we het allemaal doen.

Deze visie noemen wij 24 uur zon.Al vijfentwintig jaar ontwikkelen wij iedere dag producten en oplossingen voor het efficiënt opwekken, verdelen, opslaan en verbruiken van zonne-energie.

Dit maakt dat wij echte wegbereiders zijn op het gebied van energie. Het doel van een wereld met 100% duurzame energie kunnen we echter alleen samen bereiken.Join the force. 

Waarom kiezen voor hernieuwbaar?

DUURZAAMHEID

Om onze kinderen een leefbare wereld achter te laten, hebben we duurzame energieoplossingen nodig.

GROEI

Door de energierevolutie wordt duurzame energie de voordeligste vorm van energie en ontstaan er wereldwijd talrijke banen.

ONAFHANKELIJKHEID

Door duurzame energiebronnen te gebruiken, worden we onafhankelijk van fossiele brandstoffen en centrale energieleveranciers.

Energiewereld van de toekomst

Om een wereld zonder fossiele brandstoffen mogelijk te maken, moet het energieverbruik thuis (stroom, warmte en mobiliteit) volledig door duurzame energie worden gedekt. Dat is niet alleen ecologisch maar ook financieel verantwoord. 

Om 24 uur zon te kunnen realiseren, is het vooral van belang dat duurzame energie voor bedrijven rendabel is. Door intelligent energiebeheer en de opslag van overschotten is dat nu al het geval. Ook groene mobiliteit speelt een grote rol.

De keuze voor duurzame energie wordt makkelijker als energie lokaal kan worden geleverd en opgeslagen. Gemeentes die hierbij het voortouw nemen, kunnen een groot verschil maken. 

Het opwekken van groene waterstof uit zonne-energie is dé manier om alternatieve mobiliteitsoplossingen en seizoensgebonden opslag mogelijk te maken. De decentrale H2-tankoplossing Fronius Solhub speelt daarbij een belangrijke rol.

Met de juiste groene technologieën kan ook in off-gridgebieden of in gebieden met een onstabiele stroomvoorziening, fossielvrije stroom worden geleverd.

Power-to-gas-to-power beschrijft het lokaal opwekken, opslaan en gebruiken van waterstof uit zonne-energie.

Door PV-fabrieken wordt een grote hoeveelheid zonne-energie in het elektriciteitsnet ingebracht, waardoor het aandeel duurzame energie binnen het net wordt verhoogd.

Windparken zorgen ervoor dat er een grote hoeveelheid windenergie in het elektriciteitsnet terechtkomt, waardoor het aandeel duurzame energie binnen onze netwerken wordt verhoogd.

Waterkrachtcentrales dragen eraan bij dat er een grote hoeveelheid groene energie aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, waardoor het aandeel duurzame energie binnen onze netwerken wordt verhoogd.

In groene steden ligt de nadruk op hernieuwbare energie en duurzaamheid.